Условия за ползване на сайта

Уебсайтът www.PLHome.net е собственост на и се оперира от Планекс Инвест ООД. Като разглеждате която и да е част от съдържанието на уебсайта, Вие се съгласявате с всички условия и изисквания, посочени по-долу. Ако Вие не приемате тези Условия за Ползване и Политика за конфиденциалност, не влизайте в и не ползвайте този уебсайт.

Планекс Инвест ООД си запазва правото да променя, модифицира, премахва или добавя части от Условията за Ползване на уебсайт www.PLHome.net по всяко време. В случай, че продължите да ползвате уебсайта www.PLHome.net след внасянето на промени в Условията за Ползване, това означава, че приемате тези промени.

  • Обхват на ползване

Уебсайт www.PLHome.net е единствено и само за некомерсиална употреба. Вие се съгласявате по никакъв начин да не прекъсвате или да не се опитвате да прекъсвате функционирането на уебсайт www.PLHome.net. Вие се съгласявате по никакъв начин да не копирате, модифицирате, разпространявате, предавате, показвате, излъчвате, изнасяте, размножавате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте, продавате или използвате с комерсиални цели информация, съдържание, документи, графики, изображения, медия и софтуер, придобити от този уебсайт.
Можете да разглеждате този уебсайт в настоящата му форма и да сваляте (download) съдържание за лична некомерсиална употреба, при условие, че запазвате невредими всички авторски права, търговска марка или друг тип предупреждения за собственост.

  • Запазени авторски права

Този уебсайт съдържа запазени марки, собственост и използвани от Планекс Инвест ООД и Планекс Холдинг. Логата са със запазени авторски права срещу копиране и имитации, и не могат да бъдат размножавани, копирани или използвани по друг начин без изричното предварително писмено съгласие на Планекс Инвест ООД и Планекс Холдинг.
Авторски права © 2011 Планекс Инвест ООД. Всички права са запазени.

  • Отговорност

Този уебсайт (включително всички елементи на неговото съсдържание и функции, налични или получени чрез уебсайта) са предоставени на база „както си е”. Планекс Инвест ООД контролира или гарантира прецизността или цялостта на съдържанието, предоставено от уебсайтове на трети страни.
По никакъв повод Планекс Инвест ООД няма да носи отговорност за директни, косвени, специални, съпътстващи или последвали щети, произлизащи от употребата или невъзможността за употреба на съдържанието, дори и в случай, че Планекс Инвест ООД е била уведомено относно вероятността за подобни щети.
Планекс Инвест ООД не твърди и не гарантира, че сървърът не съдържа вируси или други компоненти, които биха могли да заразят, повредят или причинят вреда на Вашия компютър или друг вид собственост, когато получавате достъп, разглеждате, сваляте (download) или по друг начин ползвате този уебсайт.

  • Конфиденциалност и защита на личните данни

Някои от услугите на този уебсайт, например „Запитване” изискват да предоставите лични данни – име, телефонен номер, имейл адрес, други. В този случай ние гарантираме, че тази информация остава в Планекс Инвест ООД и е достъпна само за тези служители на компанията, които трябва да отговорят на Вашето запитване. Ние може да бъдем задължени да споделим Вашите лични данни с трети страни без Вашето съгласие в следните случаи:
- Ако това се изисква или е разрешено от закона или чрез заповед на административен орган, правителствен орган или решение на съдебна инстанция (например, в резултат на съдебна призовка);
- Ако не сте изпълнили своите договорни задължения като купувач; ако е необходимо с цел защита от измама или намаляване на риска.
Препоръчваме да не включвате поверителна информация (в т.ч. информация за кредитна карта), когато използвате електронна поща.
Този уебсайт, както и много други поставя “cookie” (малък файл с данни) на хард диска на Вашия компютър. Ние използваме “cookie” с единствената цел да ни позволи да Ви предложим най-добрата възможна онлайн услуга. “Cookie” по никакъв начин не представлява вмешателство във Вашия личен живот.

  • Нарушение на Условията за ползване

Ако възникне съмнение за всякакъв тип незаконна дейност и/или нарушение на Условията за ползване, Планекс Инвест ООД си запазва правото да предприеме необходими действия, в т.ч. разследване и ако е нужно докладване резултатите от разследването на съответните правозащитни органи.