Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Какво трябва да знаем за услугата „Професионален домоуправител”

В съвременното ежедневие, никой няма време и желание да се занимава с дейностите, с които е ангажиран един домоуправител.  Организирането на общи събрания, събирането на пари от съседите, извършване на ремонти в сградата и чистенето на входа, не са най-приятните неща, с които да се занимаваш след работа или между останалите си задължения.

Дейностите на домоуправителя са трудна мисия и изискват специфични познания и време. Това налага възникването на услугите на професионалния домоуправител. Тя цели да спести на собствениците на сградата време, пари и стрес.

Услугите, които предлага професионалният домоуправител са:

-          почистване на общите части, почистване на входове, измиване на прозорци и врати в общите части, измиване на фасади, дезинсекция и дератизация, снегопочистване;

-          портиерна служба;

-          техническа поддръжка на сгради;

-          поддръжка на зелени площи;

-          поддръжка на басейни и водни ефекти;

-          организиране на общи събрания на собствениците;

-          посредничество пред Общинска администрация и доставчици на комунални услуги;

-          управление и отчетност.

Наемайки професионален домоуправител, който да се занимава с тези услуги, за Вашата сграда ще отговаря компетентен човек, към който ще можете да се обръщате за всеки проблем, свързан с нея. Той ще се занимава с управление на етажната собственост, представянето й пред общински, държавни органи и институции, организиране на общи събрания на етажната собственост, събиране на месечни такси и всичко необходимо за ефективно  управление на сградата.

Използването на професионална фирма, която да изпълнява функциите на домоуправител, повишава качеството на обслужване, спестява време, намалява разходите за поддръжка и експлоатация и увеличава стойността на имотите.