За нас
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Статии

Ваканционните апартаменти ИЗКЪСО

Пи Ел Ейч Инвест споделя опита си в управлението на динамичния сегмент на курортните имоти

Петя Маркова, Мениджър “Управление на собствеността” в Пи Ел Ейч Инвест ООД, пред сп. "Фасилитис", Юли/Август 2011

Управлението на собствеността (УС) представлява процесът на обслужване на даден недвижим имот от името и за сметка на собственика с цел осигуряване на добра доходност при оптимизирани разходи. УС е приложимо за бизнес, жилищни и ваканционни имоти. Пи Ел Ейч Инвест ООД обслужва собственици и на трите вида имоти, но най-сериозните наблюдения и опит на компанията са в управлението на ваканционни апартаменти. Услугата има две основни направления – обслужване на собствениците на имоти и обслужване на туристите, настанени в тях. Тези различни по същността си дейности изискват добра специализация и координация, разнообразни знания, умения, стандарти и правила за работа и не на последно място - мотивиран персонал.