Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Да разпознаем надеждните фирми-професионален домоуправител

Има голям брой фирми, които се занимават с услугата професионален домоуправител. Стопанисването на един имот не е лека задача, изисква се професионализъм, време, амбиция и здрави нерви. Некачествената работа на некомпетентни лица е една от основната причина за възникването на проблеми. Разбира се, че собствениците и инвеститорите на една сграда биха искали тя да функционира правилно. Всеки един иска да се чувства сигурно и уютно в жилището или офиса си.


Услугите на фирмите за поддръжка на сгради целят да спестят на собствениците и наемателите време, пари и нерви. За да си осигурите това, е необходимо да разпознаете надеждните фирми за професионален домоуправител. Една надеждна фирма за професионален домоуправител включва услуги като:

-   Дефиниране и контрол на задачи, свързани с дейностите по поддръжка;

-   Водене на счетоводство, банкови операции, фактуриране, правни консултации в случаи на междусъседски спорове или спорове между собственици, инвеститори и строители;

-  Изготвяне на планове за поддръжка на сгради и оборудване;

-  Подробна информация за възникналите проблеми;

-  Въвеждане на отчети за извършена работа – изразходвано време, вложени   средства, използвани резервни части и др.;

-  Следене за нормалното функциониране на сградата;

-   Поддържане на изрядна документация;

-  Анализ на извършените дейности по поддръжка като: изработено време, вложени материали, отчетност за извършена работа и др.

Професионалният домоуправител ще защитава интересите на собствениците, ще се грижи за професионалната поддръжка и ангажираност към общите части на сградата, което ще повиши комфорта, сигурността и не на последно място стойността на имота на всеки собственик.