Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Национална Асоциация на Домоуправителите

PLHome е пълноправен член на  Националната асоциация на домоуправителите в Република България /НАДРБ/ от 30.03.2012г. НАДРБ е създадена на 19.11.2009 година.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, изразяваща се в организирането на форум с информация, свързана с дейностите, подпомагането, развитието и утвърждаването на инвестициите на етажната собственост.