Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Три нови професии в сферата на Фасилити мениджмънта

Три професии в сферата на фасилити мениджмънта бяха включени в Националния класификатор на професиите и длъжностите. От началото на 2014 година длъжностите: „Инженер сграден фонд“, „Мениджър недвижима собственост“ и „Техник поддръжка на сгради и машини“ официално са част от НКПД на Република България. Това дава възможност на фирмите от фасилити мениджмънт бранша да привличат и развиват професионално съответните служители, да оценяват техните компетенции и повишават квалификацията им.  След това решение на Министерството на труда и социалната политика, в НКПД има вече четири професии от сферата на фасилити мениджмънта. Първата одобрена длъжност през 2011 г. беше тази на фасилити мениджъра.