Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Неправилното третиране на настилките със сол и луга

Обезледяването трябва да се извършва с безопасни химикали като например магнезиев хлорид, алармират професионалисти в поддръжката на сгради и настилки.

 
София, 13.01.2017
 
Според Бисера Пейчева, мениджър поддръжка на сгради в PLHome, третирането на тротоари и улици със сол е вредна практика. Солта не е достатъчно ефективна, особено при температури под - 6°С, при които спира действието си, причинява щети на растителността, може да замърси водната повърхност, както и източниците на питейна вода, и оказва корозийно действие върху настилките. Дори само няколко похода в солени условия са бедствие и за обувките ни. 
Проучванията сочат, че опесъчаването на улици и входове в зимни условия е една от главните причини за повишената концентрация на прахови частици. Препоръчително е домоуправителите, както и снегопочистващите фирми, да използват по-екологично чисти и щадящи препарати, споделя Бисера Пейчева, мениджър в PLHome с опит в поддръжката на над 25 сгради в София, Варна, Бургас и цялото Черноморие. Според професионалния домоуправител е важна и превенцията. Покривите на сградите, улуците и водосточните тръби трябва да се почистват преди зимния сезон, за да се избегнат запушвания при снеготопенето. 
„По- лесно е, когато етажната собственост се менажира от професионална фирма като нашата и ние се грижим за снегопочистването около сградата. При офисните сгради организацията също е по- лесна, защото в повечето случаи има наета професионална фирма за сграден мениджмънт. Ако няма такава и сградата е в режим на етажна собственост, ангажиментът по организиране на дейностите по снегопочистване е на домоуправителя и собствениците“- казва професионалистът по поддръжка на сгради.  
След снежна буря и натрупан сняг с приоритет за почистване са подходите към жилищните входове, тротоарите и рампите към подземните гаражи. Тези площи се почистват предимно ръчно с гребла и лопати, а после се обработват с препарат за обезледяване.