Бизнес комплексът „Смарт център“ в Бургас налага добри практики за управление и поддръжка на сгради

Бургас, 14.06.2017 г.
 
Калина Ченгелиева, управител на модерния бизнес комплекс от смесен тип „Смарт център“ в Бургас,  представи успешните фасилити мениджмънт практики при поддръжката на комплекса, състоящ се  от офиси клас А, търговски площи и зони за обществено обслужване. 
Представянето на успешните практики на първата по рода си бизнес сграда в гр. Бургас бе направено на 14 юни 2017 г. в Гранд готел „Приморец“ по време на третия Фасилити мениджмънт форум . Събитето е част от поредицата за успешни практики в различни бизнес сектори MySuccess.bg на сп. ENTERPRISE и се организира с официалната подкрепа на Българска фасилити мениджмънт асоциация /БГФМА/.
 „Смарт център“, инвестиция на „Планекс“, успява да наложи в бранша добри практики чрез ключови сегменти като намаляване на разходите за ел.енергия, избор на подходящи стъклопакети и подобряване на инфраструктурата, които са пряко свързани със спецификата на бизнес комплекса и удобството на работещите в него.
50 представители на компании, работещи в сферата на управлението и поддръжката на сгради и ползватели и доставчици на фасилити мениджмънт услуги участваха в едно от най-значимите за бранша събития, организирано в страната. 
На форума бяха дискутирани развитието на пазара на услугите в сектора, бяха представени тенденции и иновации и възможностите и развитието на фасилити мениджмънт сектора в България. Експертите в областта направиха преглед на тенденциите, като обърнаха внимание на пазара на услугите в сектора и каква е неговата посока на развитие. Те дискутираха и очакваните иновации при дигитализирането на сградите и доколко компаниите са готови да посрещнат промените, които бизнес съвремието налага.