Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Фасилити мениджмънтът има нужда от хора, а не толкова от изкуствен интелект

 През последните години фасилити мениджмънтът се превърна в неразделна част от имотния сектор в България. Той има голямо значение за качественото поддържане на сградите и удължаване на живота им и съответно, трябва да се вземе предвид още в началото на процеса на проектиране на всяка сграда. Това бяха част от въпросите, дискутирани по време на деветото издание на финансовата конференция „Шумът на парите“, организирана от profit.bg, която се проведе на 22 и 23 май в хотел „Маринела“ в София. 

Бисера Пейчева, регионален мениджър на на PLHome & Office, марка на „Планекс“, в София и член на управителен съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация, представи как технологичните иновации влияят на икономическото развитие на сектора.  
 „Преди години, темата за интелигентното управление на сгради беше табу, както и дискусиите за софтуер, който да интегрира всички сложни процеси на фасилити мениджмънта. Ние работим успешно с дигитален продукт вече 4 години и умението за адаптация към иновациите е това, което ни помага да се развиваме успешно. Въпреки интегрирането на изкуствен интелект, все още има области, в които той не може да се замени човешкия труд. Няма индустрия, която да не преминава през дигитална трансформация. Фасилити мениджмънтът е една от тях. Но в тази сфера има толкова сложни процеси, които не могат да изключат човешкия фактори и да се заменят изцяло интелект“ , коментира Бисера Пейчева. 
 
„Построяването на сградата е 30% от цялата ѝ стойност, останалите 70% се състоят в поддръжката и експлоатацията й. За бъдещото развитие на сектора е ключово да се предприемат промени в нормативната уредба, като една от ключовите сред тях е въвеждането на  лицензионен режим за фирми осъществяващи тази дейност“, допълни тя. 
 
„Шумът на парите“ е единствената специализирана финансова конференция в България, която събира на едно място водещи български и чуждестранни финансови експерти и икономисти.