Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Клиентите сами търсят професионалните мениджъри на сгради

1 ноември 2021, Profit.bg

Професионално управление на сгради, или така наречените фасилити мениджмънт услуги, са все по-обсъждана и значима тема през последните години.

Най-лесната за разбиране дефиниция на тази професия е, че професионалният мениджър на сгради или фасилити мениджърът е този, който се грижи по най-ефективен начин за осигуряването на комфортна среда на обитаване на живущите или работещите в дадена сграда. 

Какви са плюсовете от използването на услугите на професионален мениджър ще ни разкаже Бисера Пейчева*, регионален мениджър за София в „Планекс Инвест“ ООД. 

Какви услуги осигурява един професионален мениджър на офис сградите, канторите и етажните собственици? Предполагам, че те са далеч повече от почистването на общите площи?

Почистването е първото, което изниква в съзнанието на почти всеки човек, когато чуе за професионално управление на сграда или поддръжка на общи части. Това е нормално - почистването или по-скоро резултатът от него, се вижда от всички живущи веднага – когато отиват или се връщат от работа, когато излизат да разходят кучето или просто до магазина.

Затова е важно тази дейност, като част от цялостното управление на една сграда, да се извършва с необходимите качество, старание и честота.

Истината е, че обхватът на услугите по професионално управление и поддръжка в една сграда зависят от нейното предназначение, специфика и обитатели. В жилищните сгради най-масово се договарят услуги по почистване, охрана, поддръжка на зелените площи, техническо обслужване на съоръженията и инсталациите.

Най-търсената услуга от цялостния пакет е „събирането на таксите“ и административното управление, защото там има много законови и междусъседски предизвикателства.

Относно смесените сгради с офис и търговско предназначение, освен гореизброените услуги, бих добавила и съпътстващи такива като доставка на хигиенни консумативи, вода, услуги по ремонти и преместване, кетъринг и др.

Услугата, която се търси във всички типове сгради е организирането и извършването на ремонти, защото е специфична, изисква опит, познания, много добра подготовка, организация и нужните специалисти за извършване на съответния вид ремонт.

По-удобно и разумно е да се довериш на фирмата, която извършва цялостното управление и поддръжка на сградата и познава нейните особености, проблеми и обитатели. А често се случва и друго – да наемеш нова фирма за ремонт на общи части и след като видиш качеството на изпълнение, да сключиш договор за управление и поддръжка (ако тя извършва и такава дейност).

 
Какви са плюсовете от ползването на професионален мениджър? Много се говори, че в бъдеще тези услуги могат дори да станат задължителни за сгради над определена площ?

Професионалният мениджмънт на сгради има безспорни предимства и те се изразяват основно в: оптимизиране на разходите по поддръжка, пестене на време на собствениците и обитателите, организиране на всички дейности, свързани със законово и административно обслужване.

Но несъмнено най-важната полза е, че в дългосрочен план професионалният мениджмънт на сградата запазва нейната стойност във времето. Много често хората не могат да разберат, че ако сградата им е с олющена мазилка по фасадата, общите части са занемарени и мръсни, крушките не светят, инсталациите не работят или не се профилактират редовно, те губят от стойността на имотите си.

Много бих се радвала, ако професионалното управление стане задължително за всички видове сгради. Тук включвам сградите на държавната администрация, болници, жилищни и нежилищни сгради и т.н. След като има нормативи как да се построи една сграда, би следвало да има нормативи и как да се поддържа.

За съжаление, всички знаем в какво състояние е сградният фонд в България и част от нашата работа като професионалисти е да комуникираме и показваме ежедневно ползите от професионалното им управление. 

Наблюдава ли се ръст в търсенето на тази услуга у нас?

Да, определено в България от няколко години се наблюдава ръст в търсенето на услугата, особено в големите градове. За новите сгради това вече става почти задължително. Клиентите сами търсят тази услуга и искат да знаят подробно как ще бъде осигурена, какъв ще бъде нейният обхват, какви са отговорностите на фасилити мениджъра, план и график за работа, финансови параметри, какви са техните права и задължения като собственици.

По-трудно е с по-старите сгради, където и обитателите са по-възрастни и нямат финансова възможност нито да заплатят за нужните ремонти, нито за професионално управление, да не говорим за енергийна ефективност и паспортизация. Именно затова смятам, че държавната политика по отношение на сградния фонд и управлението му следва да премине в разумен „задължаващ режим“. Това освен, че ще донесе стойност на имотите, ще направи обитателите и собствениците по-спокойни за собствеността им, а и самите сгради безопасни и отговарящи на Европейските стандарти.

 

В България прилагат ли се всички наложени европейски практики? В каква посока професионалният мениджмънт на сгради в България има пространство за развитие?

Радва ме фактът, че в България има много специалисти, които идват с опит от чужбина или работят в големи европейски ФМ компании. Това определено допринася за развитието на професията, а и заедно с колегите от УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация, полагаме сериозни усилия за популяризиране на добрите и успешни практики.

Организирахме редица обучения по „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221“, които са преведени на български език, като целта ни е да постигнем стандартизация на услугата по фасилити мениджмънт и уеднаквяване на работните процеси за всички фасилити мениджмънт специалисти в страната. 

* Бисера Пейчева е завършила е магистратура в Икономически университет – Варна, специалности „Маркетинг” и „Управление на продажбите”.  От 16 години работи в сферата на Фасилити мениджмънт, като развива изцяло дейността в „Планекс Инвест” ООД и налага марката PLHome. От юли 2016 г. ръководи и организира дейността в град София. Член е на Управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА).