Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Все повече инвеститори у нас търсят компании с фокус управление на сгради

 30 юни 2023, Profit.bg


  • Избирайки професионални компании за управление на сгради, инвеститорите спестяват време и ресурси, за да се фокусират върху основния си бизнес, минимизират риска от загуби от извършването на неприсъща дейност и защитават инвестицията си, казва Венцислав Саров, мениджър отдел „Експлоатация и поддръжка на имоти“ в PLHome - марката на Планекс Инвест, фокусирана в управлението на бизнес и офис центрове, градски и ваканционни комплекси (или т. нар. фасилити мениджмънт). 
  • Бумът в строителството, стремежът към намаляване на разходите за поддръжка от страна на наемателите в бизнес центрове, държавни институции, чуждестранни представителства и индивидуални клиенти, доведе до по-динамичен растеж на ФМ сектора в София, посочва експертът на PLHome.
  • Разширява се и обхватът на услугите по професионално управление и поддръжка на сградите, казва още Саров, с когото разговаряме за тенденциите в сектора и възможностите за развитие.
Г-н Саров, какви са най-новите тенденции в сектора на фасилити мениджмънт услугите?

Последните две-три години бяха предизвикателство за всеки предприемач и всеки бизнес поради внезапното спиране на дейности, загубата на пазари и приходи.

Впоследствие започна частичното възобновяване на някои услуги и преосмислянето на други. Сега сме във време на възстановяване на работата, но много по-фокусирано върху нуждите на клиентите и перспективите пред бизнеса.
ФМ услугите не останаха встрани от тези процеси. Днес все повече инвеститори в България търсят професионални фирми за управлението на сградите, които са построили.

Така спестяват време и ресурси, за да се фокусират върху основния си бизнес, минимизират риска от загуби от извършването на неприсъща дейност и защитават инвестицията си, осигурявайки ѝ запазване на качеството и дълготрайност.

Сдружения на собственици в жилищни сгради също търсят ФМ фирми, които да се заемат не толкова с почистването и поддръжката, колкото с посредничеството между съседите и събирането на таксите.

Договорите между възложителите и ФМ компаниите станаха много по-детайлни относно обхвата на дейностите, изискванията към изпълнителя, отговорностите на двете страни, финансовата рамка и сроковете на изпълнение.

ФМ компаниите у нас натрупаха опит, разшириха услугите си, обучиха персонал. Налице е специализация: има фирми, които предпочитат да работят в търговски центрове; други са по-компетентни в обслужването на етажната собственост в жилищен блок; трети са „силни“ в работата с разнообразни чуждестранни собственици във ваканционни комплекси по Черноморието.

Това фокусиране дава възможност за по-задълбочено развиване на ФМ услугите и растеж на бизнеса.
 
Как оценявате развитието на този пазар у нас през последните 2 години?

ФМ пазарът е концентриран основно в София, големите градове и по Черноморието. Това е обусловено от строителството на големи бизнес и търговски центрове, жилищни и ваканционни комплекси.

Чуждестранните клиенти и големи инвеститори търсят подобни услуги, за да си осигурят качествена среда на обитаване и работа и да запазят стойността на имотите си.

През последните 7-8 години развитието на ФМ услугите във ваканционните комплекси забави темпо. Но бумът в строителството, стремежът към намаляване на разходите за поддръжка от страна на наемателите в бизнес центрове, държавните институции, чуждестранни представителства и индивидуални клиенти, доведе до по-динамичен растеж на ФМ сектора в София. Двете пандемични години спряха тази тенденция за малко, но възстановяването е налице.

Какви са различията в изискванията на клиентите?

Определят ги различните типове имоти или региони. Огромният пазар в столицата стимулира конкуренцията и компаниите от ФМ сектора инвестират в хора, обучения, техника. Клиентите са взискателни и имат финансова възможност, готови са да наемат, предоговарят, сменят фирмите по поддръжка.

В областните градове пазарът не е толкова добре развит, клиентите не разполагат с достатъчно финансови ресурси и макар да са наясно с предимствата на професионалната поддръжка на сградите, те са принудени да намалят обхвата на ползваните услуги. Последните две години бяха трудни за предприемачите и това се отрази на всички.

Що се отнася до ваканционните комплекси, ФМ компаниите там изпитват затруднения при събираемостта на таксите от собствениците на имоти, които са чужди граждани, и провеждането на събрания на етажната собственост. Развиват финансово-административните си процедури и обучават кадрите си за работа с мултинационални клиенти.

Разширява ли се обхватът на услугите по професионално управление и поддръжка в една сграда и какво включва той?

Да. В София почти никой вече не търси само почистване и поддръжка на асансьори и зелени площи. Изискванията на клиентите са много по-широки: редовна поддръжка и профилактика на всички системи в сградата (ел. и ОВК, ВиК, асансьори, противопожарни и охранителни датчици), SMART управление, сезонни ремонти и поддръжка, рампи, подземни паркинги, сигурност и безопасност и други.

При поддръжката на търговски и бизнес центрове ФМ компанията играе ролята не просто на изпълнител, а в доста случаи е партньор на възложителя и на работещите в сградата. Затова извън обичайните задължения, често откликваме на запитвания за реорганизиране на зони за спорт и релакс, дизайн и подмяна на интериор или мебели, извънредни ремонти, организиране на специален кетъринг или събития и т.н.

Клиентите ни в жилищни комплекси все по-често се обръщат към нас със заявки за услуги, улесняващи ежедневието им. Освен за плащане на сметки, сезонно или седмично почистване, ни възлагат ремонти, отдаване под наем и контрол на наемните отношения, разхождане на домашни любимци, химическо чистене, приемане/изпращане на пратки.

Във ваканционните комплекси започнаха много интензивно да ни търсят за уреждане на административно-финансови въпроси, когато собствениците не могат да присъстват в страната, както и за освежаващи ремонти и преотдаване под наем.

Кои са най-търсените услуги, предлагани от PLHome?

При жилищните комплекси основно се търсят услуги, които да гарантират безпроблемното обитаване на сградата и индивидуалните имоти, добра поддръжка на общите части, на съоръженията и инфраструктурата за общо ползване, вертикалната планировка. Акцентът е върху административното управление, чрез което се следи за спазване на Правилника за ползване на общите части и разрешаването на междуличностни конфликти.

При административните сгради фокусът е върху техническата поддръжка на сградата. Изисква се безпроблемна и безопасна 24-часова работа на всички системи, профилактика и бърза реакция при авария, редовно обслужване на съоръжения и машини, ясен график за планови ремонти, минимизиране на риска от извънредни ситуации.

Какъв тип обекти обслужва вашата компания?
 
Портфолиото на PLHome включва основно жилищни комплекси и административни сгради в София и Варна, както и ваканционни комплекси по Черноморието. Общата РЗП на поддържаните от нас сгради към момента е около 300 000 кв.м.

Ние сме в този бизнес повече от 20 години и планираме разширение на дейността си към управлението и поддръжката на търговски центрове и по-големи бизнес сгради.

Какви са възможностите за растеж на бизнеса ви от една страна и предизвикателствата от друга?

Интензивното строителство в София предполага увеличаване на търсенето на ФМ услуги в бъдеще. Друга възможност е поемане управлението на съществуващи сгради – с нас се свързват доста инвеститори, които търсят начини да прехвърлят тази дейност на професионална ФМ компания и да си освободят ресурс и капацитет за основния бизнес. Сдружения на собственици в жилищни комплекси също търсят варианти да наемат нова фирма за поддръжка, за да подобрят качеството на обслужване или условията по договорите.

В страната ситуацията не е такава, там възможностите за растеж на бизнеса не са толкова оптимистични към момента. Смятам че до година-две и там ще има положителна промяна.

Навсякъде е трудно да се намерят квалифицирани кадри. Търсим технически специалисти, икономисти. Ако човек иска да се развива в тази сфера, ние предлагаме сериозен практически опит и менторство.

В каква посока ще се развива професионалният мениджмънт на сгради в България в следващите години и с каква стратегия ще действа PLHome?

В България с всяка изминала година се наблюдава повишаване на интереса към ФМ услугите и разбирането на ползите от тях. Моите прогнози са, че тази тенденция ще се запази, дори смятам, че ще се повиши в бъдеще. През следващите 2-3 години пазарът на ФМ услуги ще се развива най-вече в столицата.

Планекс Инвест е инвестиционно-консултантска компания в сферата на строителството, недвижимите имоти, поддръжката на сгради. Една от основните ѝ дейности е управлението на бизнес и офис центрове, градски и ваканционни комплекси. Осигурява цялостна поддръжка, мениджмънт на общите части и етажната собственост, както и ремонтни дейности на отделни жилища, офиси или цели сгради. Дейността се представя под търговската марка PLHome. Компанията има офиси във Варна и София.