Портиерна служба

  • Подбор и назначаване на портиери за почасово или денонощно наблюдение на общите части;
  • Извършване на видеонаблюдение;
  • Съблюдаване за спазване на Правилника за вътрешния ред в сградата и регистриране на нарушения;
  • Алармиране и съдействие на съответните органи – полиция, противопожарна охрана, както и на доставчици на различни видове комунални услуги;
  • Получаване на пощенски пратки за собствениците при тяхно отсъствие;
  • Доставка и монтаж на портиерска кабина /при необходимост/.

Ако имате въпроси, чиито отговори не откривате - не се колебайте, пишете ни:

* задължителни полета