Организиране на общи събрания на собствениците

  • Подготовка и свикване на Общи събрания;
  • Изчисляване на кворум и провеждане на събранията според законовите изисквания;
  • Изготвяне на протокол с решенията на всяко събрание;
  • Консултиране, изготвяне и утвърждаване на Правилник за вътрешния ред;
  • Изготвяне, водене и съхранение на Книга на собствениците.

Ако имате въпроси, чиито отговори не откривате - не се колебайте, пишете ни:

* задължителни полета