Посредничество пред Общинска администрация и доставчици на комунални услуги

  • Регистриране на етажната собственост в Публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост съгласно законовите изисквания;
  • Регистриране на индивидуални партиди за потребление на ел.енергия, вода, топлоенергия и други;
  • Плащане на месечните сметки към енергоразпределеителните дружества, ВиК, топлофикация, комуникационни компании, асансьорни сервизи и др.
  • Застраховка на сградата
  • Съдействие пред общинска администрация и държавни органи – подаване на жалби, заявления, молби и др. от името на етажната собственост при необходимост.

Ако имате въпроси, чиито отговори не откривате - не се колебайте, пишете ни:

* задължителни полета