Управление и отчетност

  • Определяне на един служител, който отговаря за поддържката на сградата и комуникацията със собствениците;
  • Редовна отчетност за извършените дейности и разходи;
  • Разпределяне на месечни разходи за изразходвана електроенергия на общите части
  • Планирано разходване на средствата.

Ако имате въпроси, чиито отговори не откривате - не се колебайте, пишете ни:

* задължителни полета