Управление и поддръжка на ваканционни имоти и туристическо настаняване

  • Сключване на договори с местни агенти и чужди туроператори, с цел оптимално осигуряване на заетост;
  • Застраховка на имота;
  • Категоризация на имота спрямо законовите изисквания;
  • Съдействие за осигуряване на необходимия инвентар, обзавеждане и оборудване;
  • Маркетиране и настаняване на клиенти;
  • Рекламиране на имота в национални и международни туристически сайтове
  • Поддържане на имота, обзавеждането и оборудването в отличен вид, съответстващ на стандартите за качество на предлаганите услуги по настаняване;
  • Контрол върху експлоатацията на имота, осигуряване на техническата изправност на инсталациите и уредите в имота;
  • Водене на точна отчетност за приходите и разходите и ежемесечен доклад пред собственика;
  • Административно и данъчно обслужване на имота.

Ако имате въпроси, чиито отговори не откривате - не се колебайте, пишете ни:

* задължителни полета