Важно е да знаете
  • Увеличи размера на текста
  • Нормален размер
  • Намали размера на текста

Статистика: строителството на една сграда представлява едва 20% от разходите по нея

Практиката показва, че едва 20% от разходите за една сграда през целия й жизнен цикъл отиват за нейното строителство. Най-голям дял, 76% от средствата, които се изразходват, са за поддръжка и експлоатация. Това определя значимостта на услугите по цялостнаподдръжкана сгради, познато като Фасилити мениджмънт.